Wie zijn we

LGBTQI+* senioren een gezicht en een stem geven!

“ LGBTQI+ers in het rusthuis gaan soms terug de kast in”

Er zijn meer en meer LGTQI+ senioren in ons land. Een deel van hen woont in woonzorgcentra of assistentieflats of krijgt thuishulp; je komt ze ook tegen in dienstencentra, dagcentra; anderen zijn actief in seniorenverenigingen en wonen nog thuis. Vaak rust er nog een taboe op seksualiteit en intimiteit. Ze durven niet altijd zichzelf te zijn en kruipen vaak opnieuw in de kast.

In een woonzorgcentrum of in een vereniging moeten mensen kunnen thuiskomen. Het is voor vele mensen hun (enige) sociaal netwerk. Het is de plaats waar ieder mens ten volle zichzelf moet kunnen zijn. Ook in zijn eigen huis als er dienstverlening aan huis wordt geboden. Ten volle, wil zeggen alle aspecten van hun identiteit.

 LGTBQI+ senioren komen meestal uit een periode waarin hun geaardheid onbespreekbaar was, waar ze een deel van zichzelf moesten verstoppen. Sommigen deden toch wel hun coming-out of leefden een bescheiden leven met hun partner. Senioren vinden vaker de kracht niet meer om opnieuw te vertellen wie ze zijn. Ze zijn bang dat ze niet aanvaard zullen worden door het centrum of vereniging waarvan ze deel uitmaken, ze willen zich thuisvoelen en niet uitgesloten worden door zorgverleners, andere bewoners of leden van hun vereniging. Daarom is het essentieel om in de ouderenzorg een cultuur te creëren die genderdiversiteit en seksuele oriëntatie aanvaardt.

Het feit dat binnen de ouderensector zeker de ‘heteronorm’ meestal nog geldt en men ervan uitgaat dat er alleen hetero’s zich komen aanmelden, benadeelt deze senioren zeker en vast.      Ze voelen het aan alsof er niet de minste ruimte bestaat om op te komen voor zichzelf.

Wij zijn een groep geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten om een  LGBTQI+ beleid in de professionele seniorenzorg en mantelzorg te bevorderen. Wij ondersteunen zorgorganisaties, zorgteams, en senioren die opkomen voor een LGBTQI+ vriendelijk beleid in de seniorenzorg om te zorgen voor een veilige woonplek voor hen. Wij breiden dit geregeld uit naar de gehele ouderensector. Wij organiseren infosessies voor studenten die morgen het kader zullen uitmaken in deze centra.

Scroll naar boven