Wordt RainbowAmbassador

De belangrijkste personen in onze werking zijn onze Ambassadors;  zij nemen het voortouw om in hun directe omgeving aandacht voor seksuele diversiteit op de agenda te zetten of te vergroten. Hij, zij, vervullen een essentiële rol in de organisatie om het klimaat en de cultuur waarvan  LGBTQI+ senior zijn of haar zorg krijgt, te veranderen. De belangrijkste vaardigheden van de personen zijn: het ondersteunen van innovatieve projecten, affiniteit hebben met de doelgroep en een sensitieve houding tonen ten opzichte van de doelgroep.

Andere belangrijke kenmerken van Rainbow Ambassadors kunnen zijn:

RolTaak
CommunicatorNamens Rainbow Ambassadors gesprekken voeren met directeurs en managers van o.a. zorginstellingen, onderwijsinstellingen en gemeenten.

Voorlichting geven over de uitdagingen rondom de RainbowAmbassadors groep in de samenleving. Promotie activiteiten opzetten in de regio, zoals bijvoorbeeld Power day in Rainbowhouse, stands houden tijdens L- en T-day en tijdens de teamdagen aktief deelnemen aan de gesprekken in de workshops.

Infosessies verzorgen in zorgcentrums (personeel) en op scholen.

Regelmatig delen van informatie en vragen in de regio.

Verslag geven van activiteiten: stand van zaken en plannen.
Lobbyist/Onderhandelaar Overheid, gemeentes, besturen en managers van zorginstellingen en scholen benaderen en contact onderhouden ten behoeve van bewustwordingsactiviteiten voor de groep Rainbow Ambassadors in de regio.

Waar de mogelijkheden zijn, zien en onderhandelen over financiële middelen ten bate van activiteiten rondom onze vereniging.

Lobbyen ten voordele van de Rainbow Ambassadors.
Partner/Collega Partner zijn van je collega’s - Rainbow Ambassadors; samen op pad gaan en samen plannen maken, deze plannen en uitvoeren, in overleg met de kern en of het bestuur.

Vraagbaak zijn voor je collega-ambassador. Samenwerken met regionale organisaties, Zorginstellingen, Onderwijsinstellingen). Samenwerken tijdens beurzen. Voorbereid aanwezig zijn tijdens regiovergaderingen en eventuele landelijke activiteiten. Meedenken en samenwerken aan een beleid voor de regio (en land).
Kenner Kennis bijhouden op het gebied van de ontwikkelingen rondom LGBTQI+ senioren. Kennis hebben over de zorg in België. Kennis delen.

Voel je je geroepen om mee te werken neem dan zeker contact op met ons voor meer informatie.

Scroll to Top