Rainbowbarometer

Gebruik de rainbowbarometer om te werken rond genderidentiteit en seksuele diversiteit en om zo meer inclusief te worden voor holebi- en transgenderouderen.

Organisatie

Is er een gekende en gedragen visie en beleid rond (gender en seksuele) diversiteit en/of seksualiteit? Zijn er duidelijke afspraken rond privacy en discretie die worden nageleefd? Zijn er zichtbare vertrouwenspersonen die verantwoordelijk zijn voor dit thema? Is er een duidelijke en laagdrempelige klachtenprocedure? Zijn de faciliteiten in de voorziening genderinclusief? (bv. toiletten)

Informatie

Is er een vormingsaanbod voor het personeel? Is er een vormingsaanbod voor bewoners en hun omgeving? Wordt dit thema systematisch besproken op bepaalde overleg-momenten?  Worden er informatieve publicaties over GSD verspreid binnen de voorziening?

Communicatie

(website, social media, publicaties, mailings …)

Hebben de communicatiekanalen een inclusieve uitstraling? Verschijnen er artikels over GSD in de communicatiekanalen? Wordt er informatie van holebi- en transgenderorganisaties gedeeld? Wordt er expliciet iets vermeld rond non-discriminatie, gelijke kansen of de visie op GSD in de communicatiekanalen?

Interactie

Is er aandacht voor GSD in het onthaal- en opnamebeleid? Is er een gedragscode rond non-discriminatie en/of gelijke kansen? Wordt er op een positieve en inclusieve manier gesproken over GSD? Wordt er correct en respectvol gereageerd op negatieve opmerkingen, pestgedrag of uitsluiting?

Aanbod

Is er impliciet en expliciet aandacht voor GSD in het activiteitenaanbod? Wordt er samengewerkt met holebi- en transgenderverenigingen? Is er een netwerk voor holebi- en transgender bewoners en/of -personeel? Zijn er zichtbare holebi- en transgender materialen? (regenboogvlag, posters, magazines …)?

Aan de slag

stap 1: analyse

Beantwoord de vragen en overloop de antwoorden aan de hand van volgende items: Zijn we tevreden met het antwoord op deze vraag ? Is het wenselijk om hier iets rond te doen? Is het haalbaar om hier iets rond te doen?

stap 2: actieplan

Selecteer de vragen waar jullie verder mee aan de slag willen gaan en stel een actieplan op:  Welke actie(s) kunnen we doen?Wie hebben we nodig om dit te realiseren? Wat hebben we nodig om dit te realiseren? Wat is de deadline voor de realisatie van deze actie?

Tip:

Bekijk zeker ook eens de website www.tachtigtinten.be. Hier vind je een overzicht van materialen en organisaties waar je beroep op kan doen voor de realisatie van het actieplan.

Scroll naar boven