Wie & Wat

Wie zijn de RainbowAmbassadors?

LGBTQI+* senioren een gezicht en een stem geven!

“ LGBTQI+ers in het rusthuis gaan soms terug de kast in”

Er zijn meer en meer LGTQI+ senioren in ons land. Een deel van hen woont in woonzorgcentra of assistentieflats of krijgt thuishulp; je komt ze ook tegen in dienstencentra, dagcentra; anderen zijn actief in seniorenverenigingen en wonen nog thuis. Vaak rust er nog een taboe op seksualiteit en intimiteit. Ze durven niet altijd zichzelf te zijn en kruipen vaak opnieuw in de kast.

Lees verder …

Wat is onze missie en visie?

Ons doel

De RainbowAmbassadors willen de sociale aanvaarding van genderidentiteit en seksuele diversiteit van de LGBTQI+ senioren in de zorgsector en bij de ouderenbevolking bevorderen. Ze richten zich tot de ouderensector in het algemeen, en tot de koepels in de zorgsector, de seniorenraden, de verenigingen en de opleidingen in het bijzonder.

Het is belangrijk om een goed diversiteitsbeleid uit te werken en in de praktijk toe te passen op de verschillende niveaus. Dit kan ook een hefboom zijn voor een breder maatschappelijk diversiteitsbeleid in de seniorenzorg.

Lees verder…

Scroll naar boven