Wie zijn de RainbowAmbassadors?

LGBTQIA+ senioren een gezicht en een stem geven!

Wij zijn een groep geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten om een  LGBTQIA+ beleid in de professionele seniorenzorg en mantelzorg te bevorderen. Wij ondersteunen zorgorganisaties, zorgteams, en senioren die opkomen voor een LGBTQIA+ vriendelijk beleid in de seniorenzorg om te zorgen voor een veilige woonplek voor hen. Wij breiden dit geregeld uit naar de gehele ouderensector. Wij organiseren infosessies voor studenten die morgen het kader zullen uitmaken in deze centra.

rba

Wat is onze missie en visie?

De RainbowAmbassadors willen de sociale aanvaarding van genderidentiteit en seksuele diversiteit van de LGBTQI+ senioren in de zorgsector en bij de ouderenbevolking bevorderen. Ze richten zich tot de ouderensector in het algemeen, en tot de koepels in de zorgsector, de seniorenraden, de verenigingen en de opleidingen in het bijzonder.

Scroll naar boven