21 november 2022: Persvoorstelling “Manifest van de RainbowAmbassadors”

Op 21 november was er onze persvoorstelling van het “Manifest van de RainbowAmbassadors” in Den Draak te Antwerpen.

Dit omvat vijf punten:

  • het welzijn van de LGBTQI+ senioren is een mensenrecht
  • een non-discriminatie clausule met specificatie van de rainbowsenioren hoort in alle ouderlingeninstellingen
  • een aangepaste vorming dient voorzien te worden voor iedereen die zich bezighoudt met senioren
  • alle instellingen zouden een referentiepersoon moeten aanduiden
  • de nodige budgetten behoeven te worden voorzien

Lees het volledige manifest

Hilde De Greef gaf een inleiding en stelde de sprekers voor. 

Maggy Doumen lichtte het manifest toe en sprak over de globale werking van de Ambassadors. Zij deed een oproep om meer vrijwilligers en om meer steungevers. 

Leona Detiège, voormalig minister van Volksgezondheid en voormalig Burgemeester van Antwerpen sprak ook in naam van Mieke Vogels, aanwezig. Zij benadrukte ondermeer dat wij een belangrijke weg hebben afgelegd. Zie de reacties bij de eerste homo-huwelijken en de dag van  vandaag. Zij herinnerde zich 1985 toen een eerste campagne werd gelanceerd om de AIDS-problematiek in het licht te stellen. Toen ontstond er ophef rond een foto van twee kussende mannen. Zij stond mede aan de oprichting van dit Roze Huis/ Berchem 1992 – 1995.

Nika Looman, doctoraatonderzoekster binnen de Onderzoeksgroep Centre for Research  on Culture and Gender van de Universiteit van Gent lag mee aan de basis van het Manifest. Zij gaf inzage in de verdere resultaten van haar onderzoek inzake intimiteit op latere leeftijd, vooral gericht op vrouwen, transpersonen en non binaire personen. Zij stipte ondermeer aan dat de verwachtingen qua seks en intimiteit wel kunnen veranderen maar dat dit niet lineair gebeurt. De aanpak van de LGBTQI+ ouderen moet gericht gebeuren: als iedereen gelijk behandeld wordt komt er ongelijkheid.

En Sven Claeys tenslotte, centrumleider Lokale dienstencentra stad Gent, vertelde ons hoe het er in Gent aan toegaat. Bij de 6 900 medewerkers in Gent geldt het adagio “Nothing about us, nothing without us”. Als addendum aan hun arbeidscontract moeten zij ook een anti-discriminatie clausule tekenen. Er zijn 44.000 ouderen en de bedoeling is om die zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Op 17 mei is er een regenboogvlag in alle centra en er wordt campagne gevoerd rond de regenboogweek, ondermeer met webinars voor het personeel. Volgend jaar staat er een samenwerking tussen de dienstencentra en de woon – en zorgcentra op het programma.  

Meer dan 50 personen woonden deze persvoorstelling bij die afgesloten werd met heerlijke hapjes en bubbels.


 

Scroll naar boven