19 juni 2023: RainbowAmbassadors Antwerp bezoeken eveneens de Dossinkazerne

Daar was een schitterende tentoonstelling ‘Homo’s en lesbiennes in nazi-Europa’ . Het werd een boeiende namiddag, de tentoonstelling plaatst het wisselende lot van homo’s en lesbiennes tijdens
de Tweede Wereldoorlog in een Europese context. Talrijke levensverhalen komen aan bod. Homoseksuele mannen en vrouwen waren immers ook Joods, zaten in het verzet, of sympathiseerden met het naziregime. De expo staat ook stil bij de ruimere geschiedenis vanaf de eerste homobewegingen op het einde van de 19de eeuw tot de meest recente evoluties in het herkenningsproces.

Scroll naar boven